ΙΝ.ΣΠ.Ε.Ε.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Το Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας (ΙΝΣΠΕΕ) είναι μια μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2001 με σκοπό την προώθηση της επιστημονικής έρευνας, τη συμβολή στην εκπαίδευση, την ευαισθητοποίηση του κοινού, τη συμβολή στη διατήρηση και διαχείριση των καρστικών περιοχών και του υπόγειου περιβάλλοντος της Ελλάδας.
Το ΙΝΣΠΕΕ έχει συμμετάσχει σε εθνικά και διεθνή προγράμματα σχετικά με την έρευνα πεδίου, την τεκμηρίωση, την ανάπτυξη βάσεων δεδομένων και τη διατήρηση της σπηλαιόβιας πανίδας Ελλάδας και Βαλκανίων.
Στα διάφορα προγράμματα για τη διατήρηση και τη διαχείριση των σπηλαίων και των καρστικών περιοχών, το ΙΝΣΠΕΕ συνεργάζεται στενά με ακαδημαϊκά ιδρύματα, άλλες πΜΚΟ, τη Διοίκηση και αναπτυξιακούς φορείς καθώς και κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

28 Ιουλίου 2017

Τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ του προγράμματος LIFE NATURA THEMIS

Ολοκληρώθηκε η παραγωγή των δύο τηλεοπτικών και δύο ραδιοφωνικών σποτ του ΙΝΣΠΕΕ κατά του περιβαλλοντικού εγκλήματος στην Κρήτη σε συνεργασία με την EyeQ tv productions για […]
11 Απριλίου 2017

Συμμετοχή του ΙΝΣΠΕΕ σε βιοσπηλαιολογικό συνέδριο στην Σαρδηνία της Ιταλίας.

Το ΙΝΣΠΕΕ συμμετείχε με 2 ανακοινώσεις σε βιοσπηλαιολογικό συνέδριο στη Σαρδηνία (Cagliari, 7-9 Απριλίου 2017).  Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης του διετούς προγράμματος του ΙΝΣΠΕΕ […]
12 Σεπτεμβρίου 2016

Ξεκίνησε το πρόγραμμα για την διατήρηση της σπηλαιόβιας πανίδας της Ελλάδας.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου ξεκίνησε το διετές πρόγραμμα με τίτλο: «Διατήρηση της σπηλαιόβιας πανίδας της Ελλάδας», το οποίο χρηματοδοτείται από το ίδρυμα MAVA και το WWF Ελλάς. […]